Çeviri (tercüme) hizmeti veren kuruluşların müşteri memnuniyeti sağlamasının, hizmet sektöründe faaliyet gösteren diğer kuruluşlara göre daha zor olduğu söylenebilir. Söz konusu olan yabancı bir dil olduğundan, bu konuda müşteri memnuniyeti güven unsuru ile birlikte daha fazla öne çıkmaktadır. Bununla birlikte işin sürekliliği de önemlidir. Güven unsuru oluşturulduktan sonra müşterilerle sürekliliği sağlanan bir ilişki kurulabilir. Bu nedenlerden dolayı çeviri çalışmasının söz verilen süre içinde bitirilmesi, yapılan çevirinin müşterilerin beklentilerine cevap verecek nitelikte ve kalitede olması gerekmektedir. Uluslararası ve ulusal standartların tümü, firmaların belirli bir kalite yakalamasında, bu kaliteyi iyileştirmesinde ve müşterilerine sahip olduğu kalite standartları hakkında bilgi verebilmesinde önemli rol oynar. Hem firmaların hem de müşterilerin ihtiyaçlarını gidermek ve çeviri sektöründe uluslararası bir kalite standardı hazırlamak için Avrupa’da birçok girişim olmuştur. Örneğin; İtalya’da UNI 10574 standardı, Avusturya’da ÖNORM D 1200 standardı ve Hollanda’da Taalmerk Standart gibi.


Avrupa Birliği Çeviri İşletmeleri Derneği (EUTAC) 1999 yılında özel kalite standardı geliştirmek için çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda 2003 yılında yeni bir standart belirlenmiştir. Daha sonra, Avrupa Standardizasyon Komitesi (Europen Comittee for Standardization, CEN) 2006 yılında EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standartlarını yayımlamıştır. ISO 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi ifadesinden kast edilen EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi‘dir. Çünkü ISO’nun 15038 numarasıyla yayınladığı standartlar plastikler ve buna benzer maddeler ile alakalıdır. ISO 15038 hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
EN 15038 Standardı, tercüme işleri yapan kuruluşlar için geliştirilmiş bir kalite standardıdır. Çok sayıda tercüme şirketi, müşterilerine daha kaliteli ve güvenilir hizmet vermek için bünyelerinde EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi’ni kurmakta ve bu standardın gerekliliklerini yerine getirdiğini kanıtlamak üzere EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi almaktadır.


EN 15038 Standardı’nın belgesi (veya sertifikası), bu belgeyi vermekle yetkili ve denkliği olan (akredite) bir kuruluş tarafından geçerlilik süresi ve yayın tarihi belirtilerek verilir. Bu belge sayesinde tercüme firmaları; Avrupa Birliği ihale şartnamelerinde bir kriter olarak aranan bu gerekliliği yerine getirmiş olurlar. Bu standardın belgesini almak isteyen firma;
•    Bu standarda yönelik dokümanı almalı ve incelemeli,
•    Bu standardı uygulayacağı kapsamı belirlemeli,
•    EN 15038 Standardı’nı vermekle yetkili ve akredite bir kuruluşa başvurmalı ve dokümanlarını sunmalı,
•    Daha sonra bu kuruluş tarafından yapılacak olan denetimlere girmeli, varsa uygunsuzluklarını gidermeli ve bu denetimleri tamamlamalı,
•    Aldığı belgenin geçerliliğini sürdürmek için gerekiyorsa periyodik denetimlere katılmalı, varsa uygunsuzluklarını kapatmalı ve bu denetimlerden başarıyla ayrılmalıdır.


Türkiye Çeviri İşletmeleri Derneği tarafından yapılan girişimlerin etkisiyle EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanmış ve TS EN 15038 numaralı standart 2009 yılı Nisan ayında yayınlanmıştır. Bu standardın amacı, tercüme hizmeti veren firmaların uyacakları hizmet kalitesi şartlarını belirlemektir. Sözlü çeviri hizmetleri bu standardın kapsamına şu an itibariyle girmemektedir.

EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi İle İlgili Diğer Hususlar
Tercüme hizmetleri sektörü, yasal düzenlemelerin kolayca uygulandığı bir alan değildir. Bundan dolayı, müşteriler bu hizmeti veren firmaların ne derece yetkin olduklarını ve ne derece kaliteli hizmet verdikleri konusunda tereddüt duyabilmektedirler. Bu da onların kolay seçim yapmalarını engellemektedir.
Bu kapsamda; EN 15038 Tercüme hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan tercüme firmaları, bu açıdan müşteriler nezdinde uluslararası bir güven oluşturmuş olmaktadır.
Bir tercüme çalışmasının kaliteli olması demek, tercümenin hatasız olması ve orijinal metindeki anlamını değiştirmeden korumuş olması demektir. Bu belgeye sahip firmalar, verdikleri hizmetin kusursuz olduğuna müşterilerini bu şekilde inandırabilirler. Tercüme firmaları için verimli çalışmak, performansa odaklı olmak ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek, ancak EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi sayesinde olabilmektedir.