İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, hemen her kuruluş tarafından uygulanması gereken bir standart olması yanında, oldukça kapsamlı ve detaylı bir süreçtir. Bu nedenle, organizasyonunu bu sisteme entegre etmek isteyen kuruluşlar, gerekli sertifikasyon sürecini başlatmadan evvel; yani bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapmadan önce, sistemi kendi bünyesinde kurabilmek için bir danışmanlık firmasından destek almalıdır. Sistemin bütün yönleriyle, organizasyon içerisindeki ilgili bölümlerde doğru ve sağlıklı bir şekilde çalıştığı teyit edildikten sonra kuruluşlar, gerekli başvuru işlemlerine başlayabilmektedir.

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile ilgili sertifikalandırma hizmetini sadece akredite olmuş belgelendirme kuruluşları gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, firmaların, belgeyi aldıktan geçerlilik konusunda sıkıntı yaşamamak için sadece bu kuruluşlar ile çalışmaya özen göstermesi gerekmektedir.

 

Belgelendirme sürecinin hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanabilmesi açısından danışmanlık hizmeti almak büyük önem taşımaktadır. Zira, başvuru sahibi kuruluşların mevcut durumda bu sistem ile ne kadar uyumlu oldukları, eksikleri ve hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiği ortaya konulabilmektedir. Firmada bünyesinde bu konuda yetkili kişilere eğitimler verilmektedir. Akabinde belgeyi almaya giden yolda doğru adımlar belirlenmekte ve gerekli dokümanlar düzenlenmektedir. Bütün adımlar tamamlandıktan sonra başvuru yapılmaktadır.

 

Belgelendirme kuruluşu, kendisine gelen başvuruyu, iletilen dokümanlar üzerinden incelemekte ve firmanın çalışma sahalarında bazı denetimler gerçekleştirmektedir. Bu incelemelerde ve denetimlerde bir sorun tespit edildiğinde, başvuru sahibi kuruluştan bu sorunlar giderilmesi istenmektedir. Sorunlar da standarda uygun şekilde düzeltildikten sonra gerekli sertifikalandırma yapılmaktadır.