KEP İnsan Kaynakları

İş kanunun 37. Maddesine göre İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

İş Kanunu kapsamında çalışanının bordrosunu gördüğünü ve teslim aldığını ispat etme yükümlülüğü işverene aittir.

Çok çalışanı olan ya da birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren şirketlerde bordroların imza karşılığı teslimi zor olmaktadır.

İmzalı nüshaların arşivlenmesi de ek yük oluşturmaktadır. Geleneksel süreçte bordrolar basıldıktan sonra onlarca farklı lokasyona gönderilir, burada çalışanlara imzalatıldıktan sonra bir kopyası tekrar merkeze iletilir. TÜRKBELGE e-Bordro ile bu uygulamanın yarattığı işgücü kaybı ile sarf malzemesi, ekipman ve dağıtım giderlerindeki ilave maliyetler önlenir, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.

e-Bordro, şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) mailleri üzerinden yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) İnsan Kaynakları, şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) Kurum ile çalışanları arasında;

 • Bordro
 • Sözleşme
 • Savunma talepleri
 • İhtarlar
 • Mazeret izni kullanımı
 • Yıllık izin kullanımı talepleri
 • Atama/Görevlendirme yazıları
 • Hedef ve Performans değerlendirme
 • Maaş artışı / Prim ödemesi bildirimleri
   

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) İnsan Kaynakları aracılığıyla KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilmektedir.


Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) İnsan Kaynakları ile Bordro gönderim süreci;

Geleneksel süreçte bordrolar basıldıktan sonra farklı noktalara gönderilir, burada çalışan personel imzaladıktan sonra bir kopyasını tekrar kuruma iletmesi gerekmektedir. Bu süreçler yerine, elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde gönderimini sağlayabilirsiniz.

KEP İnsan Kaynakları ile ise, geleneksel uygulamanın yarattığı kargo, kâğıt ve toner, bordro nüshaların arşivlenmesi vb. süreçlerin yol açtığı iş gücü ve maliyet, giderlerinin önüne geçerek tasarruf sağlayabilirsiniz.
Bordroların tek tek veya çoklu imzalanıp gönderilmesini ve bir konektör üzerinde bordroları görüntüleme ve yazdırma özelliğini kullanabilirsiniz.

KEP İnsan Kaynakları Avantajlar

 • Kanunen geçerlidir.
 • Hukuki delil niteliğindedir.
 • Şirketi ve çalışanı korur.
 • İnsan Kaynakları süreçlerini hızlandırır.
 • Kontrol kolaylığı sağlar.
 • Etkili zaman yönetimi sağlar.
 • Arşivleme  derdini  ortadan  kaldırır.
 • Kargo  ve  kurye  masraflarını  ortadan kaldırır.
 • Kağıt tasarrufu sağlar.