e-Fatura Saklama

e-fatura mükellefleri faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği süre ve formda yedeklemek ve saklamakla yükümlüdür.

Mükellefleri e-Fatura verilerini ya kendileri saklayacak / arşivleyecek yada bu görev GİB onaylı veri saklama hizmeti sunan kuruluşlarca sağlanacaktır.

TÜRKBELGE e-fatura özel entegratörü olarak e-fatura veri saklama yetkinliğine sahiptir. Bu yetkinlik IT Alt Yapısı uygun özel entegratörlere GİB tarafından atanmış bir ek hizmettir.

TÜRKBELGE Elektronik fatura verilerinin otomatik yedeklenmesi, dünya çapında kabul görmüş standartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanması ve arşivlenmesi ihtiyaçlarını hiç bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

TÜRKBELGE veri saklama yetkinliği belli başlı temel özellikleri barındırmaktadır.