Bilgi teknolojileri veya yaygın kullanılan ismiyle BT, oldukça geniş bir kavram olup şu konuları içermektedir:
•    Bir kurum bünyesindeki her türlü elektronik veri.
•    Bu verilerin işlenmesi, saklanması, başka bir yere aktarılması ya da değiştirilmesi.
•    Bu işlemler için kullanılan yazılımlar (işletim sistemleri, sunucular, programlar, veritabanları vs) ve donanımlar.
 

Günümüzdeki teknolojinin ve bilgisayaların hızla gelişmesi sonucu BT çalışmaları ve bu alanda sunulan hizmetler de önem kazanmıştır. Kurumlar, BT çalışmalarını kendi bünyesindeki birimler ile çözebildikleri gibi başka firmalardan da bu alanda hizmet alabilmektedir. Her durumda, bu çalışmaların belirli bir standart çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda geliştirilen ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi , BT hizmetleri sunan firmalar için çeşitli konularda kılavuzluk sağlamaktadır. ISO 20000 ‘in firmalara kılavuzluk ettiği başlıca konular şunlardır:
•    Firmaların BT hizmetleri kapsamında izleyecekleri prosedürler.
•    Performans takibinin nasıl yapılacağı ve bu performansın nasıl iyileştirilebileceği.
•    Kurum içinde sorumlu olunan birimlerin ve dış müşterilerinin beklentilerinin nasıl karşılanacağı.
•    ISO 20000 süreç tabanlı bir standart olduğundan, standart kapsamında takip edilmesi gereken süreçlerin neler olduğu.

ISO 20000 Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?
ISO 20000 , içinde birden fazla eki olan oldukça kapsamlı bir standarttır. Örneğin, ISO/IEC 20000-1 genel şartları ortaya koyarken, ISO/IEC 20000-2 uygulama prensiplerinden bahsetmektedir. Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi’nin temel standardı olan ISO 20000 -1’in en son sürümü 2018 Eylül ayında revize edilerek yürürlüğe girmiştir. Bundan önceki versiyon olan 2011 sürümüne sahip olan firmaların, standartlarını belirli bir süre içinde 2018’e yükseltmeleri gerekmektedir.
ISO 20000 belgesi, sadece akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilemektedir. Aksi takdirde, alınan belgenin yurtiçinde veya uluslararası düzeyde bir geçerliliği olmayacaktır.
Bu sertifikaya sahip olmak için başvuru sahibi firmaların, belgelendirmeyi yapacak kuruluşların denetimlerinden geçmeleri gerekmektedir. Bu denetim, belirli kuralları ve prosedürleri olan ve uzun sayılabilecek bir süre içerisinde tamamlanan bir süreçtir. Bu bakımdan, firmaların belge için başvuru yapmadan önce, kendi bünyelerinde bu sistemi kurup çalışır hâle getirmeleri gerekmektedir. Bunun için de en doğru yöntem, bir danışmanlık firmasından ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi konusunda danışmanlık hizmeti almaları olacaktır. Aksi takdirde denetleme ve belgelendirme süreçleri uzayacak, gereksiz zaman ve para kaybı yaşanacaktır.