Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

TÜRKBELGE, öncelikli olarak Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ile e-Fatura, e-Defter gibi e-Dönüşüm hizmetleri yürütmek ve güven kurumu olmak amacıyla faaliyette çalışmakta olan bir kuruluştur.

TÜRKBELGE kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, tüm verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuata uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

TÜRKBELGE, kişisel verileri, kayıplara, değişimlere veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı yetkisiz kullanımlara, kaza veya yasadışı yok edilmelere karşı korumak için kuruluşun alması gereken teknik önlemleri ve almıştır.

Bu ilkeler, anlayış ve bilinç doğrultusunda TÜRKBELGE, Yasa ve Yönetmelikler gereği zorunlu olmayan hiçbir veriyi bünyesinde tutmadığını, müşterilerinden aldığı kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmayacağını ve rızasız veya ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. Kişilere aktarmayacağını ve/veya ifşa etmeyeceğini taahhüt eder. Mevzuat gereği, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler bu süreçten muaf tutulmaktadır.