ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO TS 13027 Hijyen ve Sanitasyon Belgesi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi

ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi