e-SMM

TÜRKBELGE e-SMM Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanması hizmetidir.

e-Serbest Meslek Makbuzu

TÜRKBELGE e-SMM uygulaması 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

E-SMM (E-SERBEST MESLEK MAKBUZU) NEDİR?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.

AVANTAJLARI:

  • e-Serbest Meslek Makbuzu ile basım ve saklama maliyetinizi düşüreceksiniz,
  • e-Serbest Meslek Makbuzu Raporunuz kolayca oluşturarak zamandan kazanacaksınız,
  • Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulacaksınız,
  • Tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayacaksınız,
  • 10 yıl süresince saklanacağı için geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişeceksiniz.