KEPport

İhracata Yönelik Devlet Destekleri mevzuatlarında yapılan değişiklikler ile 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren İhracata Yönelik Devlet Desteklerine ilişkin tüm başvuruların Elektronik İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta Kullanımı (KEP) yoluyla yapılması ZORUNLU hale getirilmiştir

Yeni başvuru yönetmine tamamen uygun altyapı çalışmalarını tamamlanmıştır. Değişen başvuru yöntemi ile ilgili en hızlı, kullanıcı dostu, güvenilir ve yasal hizmeti bu portal üzerinden sunmak için hazırız.

Sistemimiz, başvurularınızı teknik koşullara uygun olarak kolayca yapmanızı sağlamanızın yanı sıra, hata yapma olasılığınızı minimuma indirecek şekilde; başvurularda gerekli evraklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da sizleri aydınlatacak ve yönlendirecektir.

Tüm başvuru işlemleriniz için; internete bağlı bir bilgisayarınız ve bir tarayıcıya sahip olmanız yeterlidir. Başka herhangi bir bilişim alt yapısı kurmanıza gerek yoktur.

Bildiğiniz gibi her destek türü için farklı türde evraklara ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu evrakların tür ve sayıları ile formatıları zaman içinde değişebilmektedir.
Desteklerden faydalanabilmek için, İhracatçı Birlikleri'ne iletilmesi gereken evrakların neler olduğu ve diikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgilere erişebilirsiniz.
Böylece hak kaybına uğrama riskinizi azaltırsınız.

Teknik kısıtlamalar nedeniyle, başvurularınız birden fazla parça halinde olabilir. Normalde her evrakın ayrı ayrı elektronik imza ile onaylanması gerekirken, portalımız sayesinde, bir defa tüm evraklarınız elektronik imza ile onaylayabilirsiniz.
Portalımızda, basit (kısa dönem geçerli) değil kalıcı (uzun dönem geçerli) elektronik imza yöntemi kullanılır.
Böylece,10 yıl denetime tabi olan başvuru evraklarınızda, gelecekte yapılacak denetimlerde de sorun yaşamazsınız.

Yasal mevzuatlar gereği bir KEP gönderisinin azami boyutları sınırlıdır. Dolayısıyla evrak sayısı arttığında, tüm evrakların br defa gönderilmesi teknik olarak mümkün değildir.
Ancak portalımız sayesinde, evraklarınızı içeren tüm parçalar tek bir komut ile birden fazla KEP şeklinde gönderebilirsiniz.
Üstelik bu işlemleri yaparken, bazı KEP servis sağlayıcılarının internet sitelerinde yaşanan yavaşlık ve kesintileri yaşamazsınız.